Admix-h

ADMIX RE330

فرا روان‌کننده بتن بر پایه پلی کربوکسیلات اتر با خاصیت حفظ کارایی بتن

ADMIX RE330 فرا روان‌کننده بتن با خاصیت کندگیری و حفظ کارایی بتن طراحی شده و برای مصرف در بتن‌های توانمند که نیازمند کسب مقاومت‌های زیاد و عملکرد خوب هستند، همچنین برای حمل و نقل طولانی، بتن‌ریزی در هوای گرم یا ایجاد فرصت کافی برای ریختن و پرداخت بتن توصیه می‌شود. این محصول فاقد کلر بوده مطابق با استاندارد ASTM C-494 Type B,D,G، استاندارد ملی ایران به شماره 2930 و سایر استانداردهای بین المللی تولید می‌شود و با انواع سیمان‌ها سازگار است. بدیهی است با توجه به تنوع ویژگی‌های سیمان و سنگدانه در هر پروژه، انجام آزمایش‌های اولیه ضروری است. 

مزایا

موارد کاربرد

تاثیر بر روی بتن سخت شده

علاوه بر اثرات این افزودنی بر بتن تازه که در هنگام ساخت و ریختن بتن کاملأ چشم‌گیر است، تاثیر مطلوبی نیز بر بتن سخت شده دارد. از آن جمله: افزایش مقاومت فشاری در سنین اولیه و دراز مدت، افزایش مقاومت خمشی، بهبود مدول الاستیسیته، بهبود چسبندگی به آرماتورها و فولاد، مقاومت در برابر کربناسیون، نفوذ  پذیری کمتر، پایداری بیشتر در برابر عوامل آسیب رسان محیطی، کاهش انقباض و خزش، و دوام بیشتر.

 

سازگاری

این محصول با هیچ افزودنی دیگری نباید مخلوط شود مگر اینکه توسط متخصصین شرکت دماوند سفید تایید شده باشد. در صورت نیاز به استفاده از چند افزودنی لازم است هر یک به طور جداگانه به مخلوط بتن اضافه شوند. این افزودنی برای مخلوط‌های بتنی حاوی میکروسیلیس، خاکستربادی و سیمان‌های آمیخته و پوزولانی مناسب است.

 

مقدارمصرف

مصرف متداول ADMIX RE330 بین 0/5 تا 1/5 درصد وزن سیمان (مجموع مواد سیمانی) و مقادیر خارج از این محدوده به شرط انجام آزمایش‌های کارگاهی مجاز است.

lgback1.jpg
ADMIX SR340

فرا روان کننده بتن بر پایه پلی کربوکسیلات اتر با خاصیت حفظ کارایی خیلی طولانی