ADMIX MS560

دوغاب میکروسیلیس

ADMIX MS560 دوغاب آماده مصرف محتوی میکروسیلیس و افزودنی کاهنده آب می‌باشد که به دلیل ریزدانه بودن منافذ بتن را پرکرده و می‌توان با مصرف این افزودنی بتی متراکم با نفوذ پذیری بسیار کم تولید نمود. مصرف مستقیم پودر میکروسیلیس در کارگاه، دشواری‌های اجرایی زیادی دارد و همواره استفاده از دوغاب آن توصیه می‌شود.

مزایا

موارد کاربرد

شکل ظاهری                  دوغاب غلیظ

رنگ                            خاکستری

دانسیته                       1/4  کیلوگرم بر لیتر

عدد قلیایی                  9 تا 10

ADMIX MS560 محتوی افزودنی کاهنده آب نیز می‌باشد و استفاده از آن کارپذیری بتن را بهبود می‌بخشد. ولی برای تولید بتن‌های توانمند که نسبت آب به سیمان در محدوده پایین تری قرار می‌گیرد استفاده از فوق روان‌کننده یا فرا روان‌کننده برای کسب کارایی لازم ضروری است. با استفاده از این محصول در بتن، پوشش مناسبی بر روی فولاد تشکیل می شود و از نفوذ یون کلر و خوردگی آن جلوگیری می‌شود. 

ADMIX MS560 به صورت محصول آماده مصرف عرضه و در مراحل اختلاط به بتن افزوده می شود. محتوی ظرف‌ها توزین شده است و کافی است مقادیر مورد نیاز شمارش و استفاده شود. این محصول را به مصالح خشک اضافه نکنید. بهترین زمان استفاده پس از افزودن 70 درصد آب بتن و قبل از اضافه کردن آب تنظیم است.

مقدار مصرف بستگی به نیاز طرح اختلاط دارد که توسط مشاور یا طراح بتن معیین می‌شود. محدوده مجاز استفاده از آن در بتن بین 8 تا 20 درصد وزت سیمان است.