Admix-h.jpg

ADMIX RA440

رهاساز بتن از قالب بر پایه روغن فرآوری شده

ADMIX CM491 ماده عمل آوري سطحي بتن بر پايه رزین های محلول در آب است که پس ازخشک شدن تشکيل فيلم غیر محلول مي‌دهد. رزین‌های مصرف شده در فرمول این محصول دارای اتصال بین مولکولی بسیار خوب و چسبندگی مناسب به سطح بتن خشک و مرطوب هستند، بدين ترتيب رطوبت کافي براي هيدراته شدن سيمان در بتن حفظ مي‌شود. این محصول محتوی حلال یا مواد خطر ناک نیست و می توان آن را در فضاهای محدود مانند داخل تونل‌ها استفاده کرد.

مزایا

موارد کاربرد

اطلاعات بیشتر

تاثیر بر روی بتن سخت شده

استفاده از این رهاساز بتن باعث پدید آمدن سطح بسیار مناسب و صاف می‌شود. ضمن اینکه افزودنی ضد کف موجود در این محصول باعث می‌شود که حباب‌های درشت بتن در سطح باقی نماند و در نتیجه از حجم تعمیرات بعدی در حد قابل توجهی کاسته می‌شود

 

مقدار مصرف

 

 ADMIX RA440 را می‌توان تا نسبت یک به سه با حلال های ذکر شده رقیق نمود و در نتیجه از لحاظ اقتصادی کاملأ مقرون به صرفه است. هر لیتر ماده رهاساز می‌تواند 20 تا 25 مترمربع از سطح قالب را پوشش دهد.

cm491
ADMIX CM491

ماده عمل‌آوری بتن بر پایه رزین امولسیونی​​