Admix-h

ADMIX CM491

ماده عمل‌آوری بتن بر پایه رزین امولسیونی​

ADMIX CM491 ماده عمل آوري سطحي بتن بر پايه رزین های محلول در آب است که پس ازخشک شدن تشکيل فيلم غیر محلول مي‌دهد. رزین‌های مصرف شده در فرمول این محصول دارای اتصال بین مولکولی بسیار خوب و چسبندگی مناسب به سطح بتن خشک و مرطوب هستند، بدين ترتيب رطوبت کافي براي هيدراته شدن سيمان در بتن حفظ مي‌شود. این محصول محتوی حلال یا مواد خطر ناک نیست و می توان آن را در فضاهای محدود مانند داخل تونل‌ها استفاده کرد.

مزایا

موارد کاربرد

اطلاعات بیشتر

روش اجرا

ADMIX CM491 بايد روي سطح بتن تازه قبل از خشک شدن سطح پاشيده شود. بهترين زمان اجرا وقتي است که درخشندگي سطح بتن از بين مي‌رود ( حداکثر 20 دقيقه پس از بتن ريزي و پرداخت سطح). عمل‌آوري با پاشيدن يک لايه نازک از این مایع روي سطحي که در معرض عوامل جوي قرار مي‌گيرند انجام مي‌شود. در صورتي که سطح بتن خشک شده باشد، بايد ابتدا آن را مرطوب نموده و سپس اقدام به پاشیدن ماده عمل‌آوری نمود.

ra440
ADMIX RA440

رهاساز بتن از قالب بر پایه روغن فرآوری شده