Admix-h

ADMIX CM490

ماده عمل آوری بتن بر پایه حلال

ADMIX CM490 ماده عمل‌آوري سطحي بتن بر پايه حلال است که به سرعت خشک شده و تشکيل فيلم مي‌دهد. رزین‌های مصرف شده در فرمول این محصول دارای اتصال بین مولکولی بسیار خوب و چسبندگی مناسب به سطح بتن خشک و مرطوب هستند، بدين ترتيب رطوبت کافي براي هيدراته شدن سيمان در بتن حفظ مي‌شود.

مزایا

موارد کاربرد

اطلاعات بیشتر

روش اجرا

ADMIX CM490 بايد روي سطح بتن تازه قبل از خشک شدن آن پاشيده شود. بهترين زمان اجرا وقتي است که درخشندگي سطح بتن از بين مي‌رود (حداکثر 20 دقيقه پس از بتن ريزي و پرداخت سطح). عمل آوري با پاشيدن يک لايه نازک از این مایع روي سطحي که در معرض عوامل جوي قرار مي‌گيرند انجام  مي‌شود. در صورتي که اگر سطح بتن خشک شده باشد، بايد ابتدا آن را مرطوب نموده و سپس اقدام به پاشیدن ماده عمل‌آوری نمود.

ra440
ADMIX RA440

رهاساز بتن از قالب بر پایه روغن فرآوری شده