Admix-h

ADMIX DC670

پودر سخت کننده سطح به روش خشکه پاشی

ADMIX DS670 پودر آماده مصرف برای خشکه پاشی روی سطح بتن تازه به منظور افزایش مقاومت سایشی است. این محصول متشکل از گرانول‌های بسیار سخت صنعتی، سیمان پرتلند و افزودنی‌های شیمیایی است و پس از اجرا بر روی سطح پایداری آن را در برابر عوامل جوی، فرسایش و نفوذ مایعات افزایش می‌دهد. 

مزایا

موارد کاربرد

اطلاعات بیشتر

روش اجرا

بتن بستر باید بر اساس دستورالعمل‌های ACI 201 – 2R77 & ACI 302 -1 R-89  با طرح اختلاط مناسب تولید و اجرا شود. نسبت آب به سیمان، مقدار سیمان و میزان روانی نباید کمتر از حد اقل نیازهای استاندارد باشد. طرح اختلاط بتن مناسب برای خشکه پاشی به شرح زیر است:

سیمان:  حداقل 320 کیلوگرم در مترمکعب

نسبت آب به سیمان:  بین 40 تا 50 درصد

اسلامپ:  75 تا 85 میلی‌متر

مقاومت فشاری: حداقل 31 نیوتن بر میلی‌متر مربع

بتن نباید جداشدگی و یا آب انداختگی داشته باشد و همچنین نباید بیشتر از %3 در آن هوا موجود باشد. برای کارایی هر چه بهتر استفاده از افزودنی‌های کاهنده آب در بتن پیشنهاد می‌شود. ضخامت بتنی که بر روی آن ADMIX DS670 اجرا می شود باید حداقل 80 میلی‌متر باشد. بعد از بتن ریزی، بتن را ویبره کرده و با استفاده از شمشه آن را تراز کنید.

سطح بتن را توسط ماله چوبی تراز نهایی کنید ولی از صیقلی شدن زیاد پرهیز شود. پودر خشکه پاشی را در کناره‌های قطعات اجرایی ( مکان‌هایی که درز‌های اجرایی و انبساطي طراحی شده‌اند) به پهنای تقریبا 80 میلی‌متر بپاشید. با استفاده از ماله چوبی آنها را صاف کنید سپس اقدام به پاشیدن پودر بر روی بقیه سطح نمایید. بهترین زمان خشکه پاشی وقتی است که سطح بتن نه خشک و نه زیاد مرطوب باشد. دمای محیط عامل اصلی تعین کننده این زمان است.  به طور معمول در دماهای 35 تا 45 درجه سانتی گراد زمان 30 تا 40 دقیقه پس از  بتن ریزی پیشنهاد می‌شود. این مدت در دماهای کمتر از 35 سانتی گراد طولانی تر خواهد بود.

توجه:

از اجرای خشکه پاشی در معرض تابش مستقیم خورشید یا وزش باد شدید پرهیز شود زیرا باعث خشک شدن سریع سطح بتن و پوسته شدن لایه خشکه پاشی می‌شود. با استفاده از زيرپايي بلند مواد را با دست بر روی سطح بتن مرطوب بپاشید. اجرای خشکه پاشی باید بسیار دقیق و به ترتیب زیر انجام شود:

1. دو سوم از پودر مورد نیاز را با اطمینان از پخش یکنواخت آن بر روی سطح بتن بپاشید.

2. فرصت دهید تا پودر خشکه پاشی رطوبت سطح را جذب کند و رنگ تیره یکپارچه‌ای رویت شود.

3. با استفاده از ماله چوبی سطح را ماله کشی کنید تا از امتزاج پودر با شیرابه سطح بتن بستر اطمینان حاصل کنید.

4. باقیمانده پودر را به‌طور یکنواخت روی سطح بپاشید و بعد از آنکه رنگ سطح تیره شد مجدد با ماله چوبی سطح را ماله کشی کنید.

5. وقتی که سطح آنقدر سخت شده تا بتواند وزن انسان را تحمل کرده و فقط ردپای او فرورفتگی کمی پدید آورد، اقدام به ماله کشی با استفاده از ماله پروانه ای (یا ماله الکتریکی) کنید.

6.اگر صافکاری نهایی با استفاده از ابزار دستی چون ماله فلزی انجام می‌شود، این عمل باید تا قبل از اینکه بتن در برابر تردد اشخاص سخت شود انجام پذیرد.

fl680
ADMIX FL680

ملات تراز کننده سطوح بتنی