Admix-h

ADMIX SB430

لاتکس آب بند کننده و تقویت کننده مصالح پایه سیمانی

ADMIX SB430 مایع روان شیری رنگ که دارای کاربرد دوگانه است، این محصول رو می‌توان به عنوان یک افزودنی آب بند کننده بتن و ملات‌های پایه سیمانی مصرف کرد. این ماده بر پایه استایرن بوتادین تولید می‌شود و پس از خشک شدن، غیرمحلول در آب است.

مزایا

موارد کاربرد

اطلاعات بیشتر

تاثیر بر روی بتن سخت شده                           

بتن و ملات حاوی ADMIX SB430 نفوذ پذیری بسیار کمی دارند و در نتیجه از پایداری بسیار خوبی در برابر عوامل جوی برخوردار هستند. به خصوص حملات یون کلر و نمک‌های محلول در آب قادر به نفوذ در این سازه نیست و در نتیجه دوام چنین سازه‌هایی به مراتب بیشتر از بتن‌های فاقد افزودنی است.

 

سازگاری

این محصول با تمام مخلوط‌های بتنی حاوی میکروسیلیس، خاکستر بادی، سیمان‎‌های آمیخته و ملات‌های ساختمانی سازگار است، ولی نباید با هیچ افزودنی دیگری از قبل مخلوط شود. چنانچه احتیاج به مصرف سایر افزودنی‌ها در بتن یا ملات باشد، باید به‌طور جداگانه و پس از اختلاط افزودنی به مخلوط بتن اضافه شود.

 

مقدارمصرف

ADMIX SB430 بین 10 تا 20 درصد وزن سیمان (مجموع مواد سیمانی) به بتن یا ملات افزوده می‌شود.

Adhasive
ADMIX AC20

چسب بتن و پیوند دهنده اجزای بتن و آب بند کننده