Admix-h

ADMIX MA410

افزودنی هوازا برای تولید حباب‌های میکرونی

ADMIX MA410 یک افزودنی مایع است که باعث ایجاد حباب‌های میکرونی در بتن می‌شود. این محصول بر اساس استاندارد ASTM C 260-86&AASHTOM-154 و استاندارد ملی ایران به شماره 2930 تولید می‌شود و با انواع سیمان‌ها سازگار است. بدیهی است با توجه به تنوع ویژگی‌های سیمان و سنگدانه‌ها، برای کسب درصد حباب مورد نیاز انجام آزمایش‌های کارگاهی برای هر پروژه ضروری است.

مزایا

موارد کاربرد

اطلاعات بیشتر

تاثیر بر روی بتن سخت شده

علاوه بر اثرات این افزودنی بر بتن تازه که به آن‌ها اشاره شد، دوام بتن سخت شده را نیز افزایش می‌دهد. نفوذ پذیری آن را کاهش داده و باعث افزایش پایداری بتن در برابر عوامل جوی می‌شود.

 

سازگاری

این محصول با  هیچ افزودنی دیگری نباید مخلوط شود  مگر اینکه توسط متخصصین شرکت دماوند سفید پارسیان تایید شده باشد. در صورت نیاز به استفاده از چند افزودنی لازم است هر یک به طور جداگانه به مخلوط بتن اضافه شوند. این افزودنی برای مخلوط های بتنی حاوی میکروسیلیس، خاکستربادی و سیمان‌های آمیخته و پوزولانی مناسب است. 

 

مقدارمصرف

مصرف متداول ADMIX MA410 بین20 تا 80 میلی لیتر برای 100 کیلوگرم سیمان (مجموع مواد سیمانی) است. مقادیر خارج از این محدوده به شرط انجام آزمایش‌های کارگاهی مجاز است. مصرف بیش از اندازه این افزودنی باعث ایجاد حباب اضافی در بتن و در نتیجه کاهش وزن مخصوص و مقاومت فشاری می‌شود. اگرچه برای تولید بتن‌های سبک میتوان مقادیر بیشتری از این افزودنی را مصرف نمود.