Admix-h

ADMIX LN120

روان‌کننده کم مصرف بتن بر پایه لیگنو-پلیمر

ADMIX LN120 یک افزودنی مایع است که باعث روان کنندگی بتن، یا کاهش آب مصرفی می‌شود. این محصول بر اساس استاندارد ASTM C-494 Type A,B,D و استاندارد ملی ایران به شماره 2930 تولید می شود و با انواع سیمان‌ها سازگار است.

مزایا

موارد کاربرد

اطلاعات بیشتر

تاثیر بر روی بتن سخت شده

علاوه بر اثرات این افزودنی بر بتن تازه که در هنگام ساخت و ریختن بتن کاملأ چشم‌گیر است، تاثیر مطلوبی نیز بر بتن سخت شده دارد. از آن جمله: افزایش مقاومت فشاری در سنین اولیه و دراز مدت، افزایش مقاومت خمشی، بهبود مدول الاستیسیته، بهبود چسبندگی به آرماتورها و فولاد، مقاومت در برابر کربناسیون، نفوذ  پذیری کمتر، پایداری بیشتر در برابر عوامل آسیب رسان محیطی، کاهش انقباض و خزش، و دوام بیشتر.

 

سازگاری

این محصول با هیچ افزودنی دیگری نباید مخلوط شود مگر اینکه توسط متخصصین شرکت دماوند سفید تایید شده باشد. در صورت نیاز به استفاده از چند افزودنی لازم است هر یک به طور جداگانه به مخلوط بتن اضافه شوند. این افزودنی برای مخلوط‌های بتنی حاوی میکروسیلیس، خاکستربادی و سیمان‌های آمیخته و پوزولانی مناسب است.

 

مقدارمصرف

مصرف متداول  ADMIX LN120 بین 0/2 تا 0/7 درصد وزن سیمان (مجموع مواد سیمانی) است. مقادیر خارج از این محدوده به شرط انجام آزمایش‌ها کارگاهی مجاز
است.  
مصرف بیش از  اندازه این افزودنی  باعث تاخیر در زمان گیرش‌های اولیه و نهایی و همچنین تاخیر در کسب مقاومت‌های کوتاه مدت می‌شود.