Admix-h

ADMIX HE310

فرا روان‌کننده بتن بر پایه پلی کربوکسیلات اتر برای کسب مقاومت‌های زودرس

ADMIX HE310 فرا روان‌کننده بتن که برای دستیابی به مقاومت‌های اولیه در کوتاه مدت طراحی شده است. از این افزودنی در تولید قطعات پیش ساخته بتنی و بتن‌ریزی در دمای سرد، یا در زمانی که نیاز به باز کردن زود هنگام قالب باشد استفاده می شود.

این محصول فاقد کلر بوده و مطابق با استاندارد type A, E  ASTM C-494، استاندارد ملی ایران به شماره 2930 و سایر استاندارد‌های بین المللی تولید می‌شود و با انواع سیمان‌ها سازگار است. بدیهی است با توجه به تنوع ویژگی‌های سیمان و سنگدانه در هر پروژه، انجام آزمایش های اوله ضروری است.

مزایا

موارد کاربرد

اطلاعات بیشتر

تاثیر بر روی بتن سخت شده

علاوه بر اثرات این افزودنی بر بتن تازه که در هنگام ساخت و ریختن بتن کاملأ چشم‌گیر است، تاثیر مطلوبی نیز بر بتن سخت شده دارد. از آن جمله: افزایش مقاومت فشاری در سنین اولیه و دراز مدت، افزایش مقاومت خمشی، بهبود مدول الاستیسیته، بهبود چسبندگی به آرماتورها و فولاد، مقاومت در برابر کربناسیون، نفوذ  پذیری کمتر، پایداری بیشتر در برابر عوامل آسیب رسان محیطی، کاهش انقباض و خزش، و دوام بیشتر.

 

سازگاری

این محصول با هیچ افزودنی دیگری نباید مخلوط شود مگر اینکه توسط متخصصین شرکت دماوند سفید تایید شده باشد. در صورت نیاز به استفاده از چند افزودنی لازم است هر یک به طور جداگانه به مخلوط بتن اضافه شوند. این افزودنی برای مخلوط‌های بتنی حاوی میکروسیلیس، خاکستربادی و سیمان‌های آمیخته و پوزولانی مناسب است.

 

مقدار مصرف

مصرف متداول ADMIX HE310 بین 0/5 تا 1/5 درصد وزن سیمان (مجموع مواد سیمانی) و مقادیر خارج از این محدوده به شرط انجام آزمایش‌های کارگاهی مجاز است.

lgback1.jpg
ADMIX SR340

فرا روان کننده بتن بر پایه پلی کربوکسیلات اتر با خاصیت حفظ کارایی خیلی طولانی