Admix-h

ADMIX AF480

افزودنی ضد یخ (زودگیر کننده) بتن بدون کلراید

ADMIX AF480 افزودنی مایع جهت حفاظت بتن در برابر یخ زدگی در دمای پایین‌تر از صفر درجه است. این محصول فاقد کلر بوده و برای مصرف در بتن مسلح توصیه می‌شود. ضمن اینکه پوشش محافظ مناسبی برای فولاد مدفون در بتن پدید می‌آورد. اگر چه استفاده از افزودنی ضد یخ بتن را از خطر یخ زدگی حفظ می‌کند ولی همواره توصیه می‌شود در هنگام بتن ریزی در هوای سرد تمهیدات زیر مد نظر قرار گیرد:

– گرم کردن آب و مصالح

– ایجاد حفاظ در اطراف محیط کارگاه

– استفاده از سیمان‌های زود گیر

– پوشاندن سطوح بتنی بلافاصله پس از بتن ریزی

مزایا

موارد کاربرد

اطلاعات بیشتر

عملکردمحصول

ADMIX AF480 با افزایش دمای بتن و تاثیر بر روند هیدراتاسیون سیمان باعث کسب مقاومت زود هنگام می‌شود. این ماده واکنش بتن را در برابر یک سیکل یخ بندان یعنی اولین سرمای پس از بتن ریزی حفظ می‌کند و خطر یخ‌زدگی و متلاشی شدن یا عدم کسب مقاومت را از بین می برد.

 

نکات اجرایی

ADMIX AF480 به صورت محصول آماده مصرف عرضه و در مراحل اختلاط به بتن افزوده می‌شود. این محصول را به مصالح خشک اضافه نکنید. بهترین زمان پس از افزودن 70 درصد آب بتن و قبل از اضافه کردن آب تنظیم است.

 

مقدارمصرف

مقدار مصرف بستگی به دمای محیط در ساعت‌های اولیه پس از بتن ریزی دارد. جدول زیر مقادیر مورد نیاز بر حسب دما را نشان می‌دهد: