Admix-h

ADMIX WP763

پودر آب بندکننده بتن و ملات سیمانی

ADMIX WP763       یک محصول پودری با دو عملکرد شیمیایی هم‌زمان در بتن و ملاتهای سیمانی است:

         پودر فوق روان‌کننده باعث کاهش آب بتن می‌شود و تخلخل را کاهش می‌دهد. بدیهی است در طراحی بتن باید نسبت آب به سیمان کاهش یابد و در محدوده 40% محاسبه شود.

         پودر آب بند کننده در واکنش با آب بتن تشکیل مواد آب گریزی می‌دهد که مانع از نفوذ آب به بتن می‌شود.

مزایا

موارد کاربرد

اطلاعات بیشتر

روش اجرا

ADMIX WP763 را در آخرین مرحله تولید بتن به مخلوط اضافه نمایید. هرگز این محصول را به مصالح خشک اضافه نکنید. چنانچه بتن با تراک به محل بتن ریزی منتقل می‌شود، می‌توان افزودنی را در محل داخل تراک ریخت و به مدت دو دقیقه اختلاط را با دور تند ادامه داد تا به خوبی مخلوط شود. به دلیل وجود پودر فوق روان کننده تاثیر بر روانی بتن کاملا مشهود است. چنانچه به دلیل طولانی شدن  زمان تخلیه روانی بتن کاهش یابد، افزودن مجدد این افزودنی به نسبت سیمان باقیمانده یا استفاده از فوق روان‌کننده مایع برای جبران کاهش روانی توصیه می‌شود.

wp761
ADMIX WP761

آب بندکننده سطوح بتنی به روش انسداد کاپیلارها