ADMIX AC420

چسب بتن و پیوند دهنده اجزای بتن و آب بند کننده

ADMIX AC420 مایع غلیظ سفید رنگ با کاربردهای متعددی است. این محصول به عنوان یک افزودنی در بتن و ملات‌های پایه سیمانی و هم به عنوان پیوند دهنده و آب‌بند‌ کننده بتن مورد استفاده قرار می‌گیرد. این ماده بر پایه کوپلیمرهای اکریلیک تولید می‌شود و پس از خشک شدن غیر محلول در آب است.

مزایا

موارد کاربرد

شکل ظاهری                 مایع غلیظ

رنگ                           سفید

دانسیته                       1/0 تا 1/02 گرم بر سانتي مترمکعب

عدد قلیایی                  9 تا 10

مقدار کلراید               کمتر از 0/1 درصد

بتن و ملات حاوی چسب بتن نفوذ پذیری بسیار کمی دارند و در نتیجه از پایداری بسیار خوبی در برابر عوامل جوی برخوردار هستند. ضمن اینکه علاوه بر اثرات این افزودنی بر بتن تازه که به آن ها اشاره شد، دوام بتن سخت شده را نیز افزایش می‌دهد، نفوذپذیری آن را کاهش داده و پایداری بتن در برابر نفوذ یون کلر را افزایش می‌دهد.

این محصول با تمام مخلوط‌های بتنی حاوی میکروسیلیس، خاکستر بادی، سیمان‎‌های آمیخته و ملات‌های ساختمانی سازگار است، ولی نباید با هیچ افزودنی دیگری از قبل مخلوط شود. چنانچه احتیاج به مصرف سایر افزودنی‌ها در بتن یا ملات باشد، باید به‌طور جداگانه و پس از اختلاط افزودنی به مخلوط بتن اضافه شود.

ADMIX AC420 بین 10 تا 20 درصد وزن سیمان (مجموع مواد سیمانی) به بتن یا ملات افزوده می‌شود.

دیگر محصولات چسب بتن

Waterproofing2

لاتکس آب بند کننده و تقویت کننده مصالح پایه سیمانی