روان كننده كم مصرف بتن بر پايه ليگنو – پلييمر

معرفي محصول : ADMIX LN120 يك افزودني مايع است كه باعث روان كنندگي بتن يا كاهش آب مصرفي مي شود. اين محصول بر اساس استاندارد C، ASTMC- 494 Ty pe A؛B و استانداردملي ايران به شماره 2930 توليد مي شود و با انواع سيمان ها سازگار است. بديهي است با توجه به تنوع هاي ويژگي هاي سيمان ها و سنگدانه ها ، انجام آزمايش هاي كارگاهي براي هر پروژه ضروري است. چگونگي عملكرد Admix LN120 در بتن : اين محصول با كاستن از كشش سطحي آب و پخش شوندگي بيشتر ذرات سيمان امكان توليد بتن روان را فراهم مي آورد. بتن حاوي ADMIX LN120 در مقايسه با بتن بدون افزودني و با كارآيي يكسان از مقامت بالاتري برخوردار است، افزايش آشكار مقاومت ناشي از رواني و در نتيجه تراكم بيشتر بتن است. اين محصول داراي خاصيت كندگير كنندگي كنترل شده است و در مقادير مصرف بيش از اندازه باعث در گيرش اوليه مي شود. موارد كاربرد : با توجه به ويژگي جانبي كندگير كنندگي، اين محصول براي بتن ريزي در هواي گرم و جاِِئئ كه تاخير كنترل شده در گيرش ابتدايي مد نظر باشد، مانند: بتن حجيم، بدنه و پي سدها، بهبود چسبندگي داخلي، ايجاد كارآيي و تراكم در بتن هايي كه دانه بندي يا شكل سنگدانه ها مناسب نباشند و تيرهاي بزرگ و عرشه پل ها مناسب است. تاثير بر روي بتن سخت شده: علاوه بر اثرات اين افزودني بر بتن تازه كه در هنگام ساخت و ريختن بتن كاملا چشم گير است، تاثير مطلوبي نيز بر بتن سخت شده دارد. از جمله: افزايش مقاومت فشاري درازمدت، افزايش مقاومت خمشي، بهبود مدول الاستيسيته، بهبود چسبندگي به آرماتورها و فولاد، مقاومت بهتر در برابركربنا سيون، نفوذ پذيري كمتر، پايداري بهتر در برابر عوامل آسيب رسان محيطي، كاهش انقباض و خزش و دوام بيشتر. بسته بندي: ADMIX LN120 در گالن 20 كيلوگرمي و بشكه 200 و نيز پالت هاي 1100 كيلوگرمي عرضه مي شود. مشخصات ظاهري: شكل ظاهري، مايع روان رنگ، قهوه اي تيره وزن مخصوص، 185/1 تا 195/1گرم در سانتي متر معكعب در 20 درجه سانتي گراد عدد قليايي: 6تا 7 مقدار كلر: كمتر از 1/0در صد سازگاري : اين محصول با هيچ افزودني ديگري نبايد مخلوط شود مگر اينكه توسط متخصص شركت دماوند سفيد تاييد شده باشد. در صورت نياز به استفاده از چند افودني لازم است هر يك بطور جداگانه به مخلوط بتن اضافه شوند. اين افزودني براي مخلوط هاي بتني حاوي ميكروسيليس، خاكستري بادي و سيمان هاي آميخته و پوزولاني مناسب است. ADMIX LN120

Contact With Us

White Damavand Support

شرکت تولیدی شیمیایی ساختمانی دماوند سفید نماینده رسمی و انحصاری شرکت ال جی کره جنوبی ، یکی از بزرگترین و موفق ترین تولید کنندگان فراروان کننده های بتن در سطح جهانی است. شرکت دماوند سفید از سال 1388 خورشیدی معرفی و توزیع محصولات پلی کربوکسیلاتی برپایه مواد اولیه شرکت ال جی را در ایران آغاز نموده است

Contact us

  • Tehran , Arjantin Sq
  • Telephone : 88678880-021
  • Fax : 88678884-021
  • ایمیل : Info@white-damavand.ir