Admix-h

ADMIX AC471

افزودنی پودری تسریع کننده گیرش بتن و ملات

ADMIX AC471 تسریع‌کننده زمان گیرش سیمان است و به صورت پودر عرضه می‌شود. از این محصول برای کسب مقاومت زودرس یا گیرش سریع بتن و دوغاب استفاده می‌شود. این ماده در بتن پاششی به روش خشک، با مصالح آماده پاشش مخلوط می‌شود و به محض افزودن آب در سر لوله بتن پاش با سیمان موجود واکنش داده و باعث گیرش سریع آن می‌شود.

                                   

مزایا

موارد کاربرد

اطلاعات بیشتر

نکات اجرایی

باید از سیمان تازه استفاده شود زيرا سيمان کهنه اثرات منفي در مختصات گيرش مخلوط بتني به وجود مي‌آورد. این محصول به نوع سيمان حساس است و حتی با برخي از سيمان‌ها گيرش خيلي کند مي‌شود. همچنین پيشنهاد مي‌شود از سيمان پرتلند استفاده نماييد که به طور معمول گيرش سريعتري از برخی سيمان‌هاي ترکيبي و ضد سولفات دارد. ADMIX AC471 تاثیرخوبي برسيمان‌هاي مخلوط شده با خاکستر بادي و سرباره دارد ولی در همه موارد به طور جدي توصيه مي‌شود آزمايش‌هاي مقدماتي براي بدست آوردن زمان گيرش و مقاومت 24 ساعته با سيمان مصرفي در طرح انجام پذيرد.

طرح اختلاط

در طرح اختلاط بتن پاششي به روش خشکه که از ADMIX AC471  به عنوان زود گیرکننده استفاده مي‌شود، نسبت آب به سیمان یا مواد سیمانی بايستي کمتر از 0/5 و در صورت امکان کمتر از 0/45 باشد. اگر هدف کسب مقاومت‌هاي بسیار زودرس باشد بهتر است نسبت آب به سيمان 0/4 و يا کمتر درنظر گرفته شود. هرچه نسبت آب به مواد سيماني کمتر باشد گيرش سريعتر اتفاق مي‌افتد، زودگيرکننده کمتري مصرف مي‌شود و مي‌توان لايه‌هاي ضخيم تري را اجرا کرد.

مقدارمصرف

مقدار مصرف با انجام آزمایش در هر پروژه تعیین می شود و قابل تعمیم به پروژه دیگر نیست. محدوده مصرف آزمایش شده بین 2 تا 7 درصد وزن سیمان است که بستگی به زودگیری مورد نیاز، نوع سیمان و نسبت آب به سیمان دارد.

Pool Construction Worker Shooting Concrete, Shotcrete or Gunite Through Hose
ADMIX AC470

افزودنی تسریع کننده گیرش بتن و ملات